پرسش سبز, سوالی است که در هر فصل در اینجا مطرح می شود و افرادی که بهترین پاسخ تشریحی را به پرسش بدهند از امتیازات زیر بهره مند می شوند.

  1. در پایان فصل ۱۰۰۰۰ سبزینه دریافت می کنند.

  2. پرسش و پاسخ برای همیشه در سایت و به نام آنها ثبت می شود.

  3. در لیست برنده های سوالات قرار می گیرند.

پرسش سبز فصل زمستان

قوانین:

  1. این سوال تا ۱۵ اسفند ماه در سایت باقی می ماند و در پایان آن روز برنده این سوال مشخص می گردد.

  2. فقط کسانی که در سایت ثبت نام کرده اند می توانند شرکت کنند.

  3. جواب های خود را از طریق پیام رسان داخلی سایت ارسال نمایید.

اثرات سد سازی بر روی محیط زیست را لیست کنید؟