پرسش سبز

پرسش سبز, سوالی است که هر فصل مطرح می شود

کسانی که بهترین پاسخ تشریحی را بدهند از امتیازات زیر بهره مند می شوند.

  1. در پایان فصل ۱۰۰۰۰ سبزینه دریافت می کنند.

  2. پرسش و پاسخ برای همیشه در سایت و به نام آنها ثبت می شود.

  3. در لیست برنده های سوالات قرار می گیرند.

پرسش سبز فصل زمستان:

اثرات سد سازی بر روی محیط زیست را لیست کنید؟

قوانین:

  1. این سوال تا پایان هر فصل در سایت باقی می ماند و در پایان فصل برنده این سوال مشخص می گردد.

  2. فقط کسانی که در سایت ثبت نام کرده اند می توانند شرکت کنند.

  3. جواب های خود را از طریق پیام رسان داخلی سایت به آیدی بیوهتل ارسال نمایید.