توضیحات

شانه های بیوهتل منحصر به فرد می باشند

اما چرا؟

  1. دست ساز هستند.

  2. این شانه ها به تعداد محدود ۱۰۰ عدد تولید می شود و پس از فروش این تعداد هرگز از این طرح دوباره تولید نمی شود. (فقط ۱۰۰ عدد)

  3. هر شانه یک عدد منحصر به فرد دارد از ۱ تا ۱۰۰ که آن را متمایز می کند.

  4. در پشت هر شانه لوگوی بیوهتل وجود دارد.

  5. خریدار هر شانه در بانک اطلاعاتی که در سایت قابل رویت است دیده می شود تا ابد.

  6. هیچ کس با پول نمی تواند این شانه ها را بخرد و فقط از کیف پول ارگانیک که نشان دهنده فعالیت محیط زیستی شما می باشد قابل خرید است.

  7. شما در صورت سالم نگه داری هر شانه هر زمان که دوست داشتید می توانید با هر کدام از محصولات کد دار جابه جا کنید.

 

با پول نمی توانید این شانه ها را بخرد

 

لیست ۱۰۰ گیرنده این شانه (فقط ۱۰۰ نفر)