توضیحات

قاشق های بیوهتل منحصر به فرد می باشند

اما چرا؟

  1. دست ساز هستند.

  2. این قاشق ها به تعداد محدود ۱۰۰ عدد تولید می شود و پس از فروش این تعداد هرگز از این طرح دوباره تولید نمی شود. (فقط ۱۰۰ عدد)

  3. هر قاشق یک عدد منحصر به فرد دارد از ۱ تا ۱۰۰ که آن را متمایز می کند.

  4. در پشت هر قاشق لوگوی بیوهتل وجود دارد.

  5. خریدار هر قاشق در بانک اطلاعاتی که در سایت قابل رویت است دیده می شود تا ابد.

  6. هیچ کس با پول نمی تواند این قاشق ها را بخرد و فقط از کیف پول ارگانیک که نشان دهنده فعالیت محیط زیستی شما می باشد قابل خرید است.

  7. شما در صورت سالم نگه داری هر قاشق هر زمان که دوست داشتید می توانید با هر کدام از محصولات کد دار جابه جا کنید.

 

با پول نمی توانید این قاشق ها را بخرد

لیست ۱۰۰ گیرنده این قاشق (فقط ۱۰۰ نفر)

شماره ثبت محصولنام و نام خانوادگی خریدارتاریخ خرید
001هادی بهادری1398/01/12
002نازنین تاجیک1398/01/12
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100