توضیحات

در این جعبه چوبی بسته به تقاضای شما از ۸ مدل میوه خشک و ارگانیک پر می گردد و برای شما ارسال می شود.

ویژگی ها:

  1. عدم استفاده از پلاستیک در بسته بندی

  2. امکان جا به جایی در میوه خشک ها (حذف یک میوه خشک و اضافه کردن میوه خشک دیگر )

  3. استفاده از سیستم پشتیبانی فلزی پس از اتمام میوه خشک ها

  4. گارانتی پس گرفتن تا ۱۰ روز

  5. حمایت مستقیم از کشاورز

  6. استفاده از محصولی ۱۰۰ درصد ارگانیک