توضیحات

این بسته بندی قابل بازیافت به شما و ما این امکان را می دهد تا دور ریز بسته بندی های خود را تا حد امکان کاهش دهیم و به این وسیله به طبیعت و خودمان کمک کنیم.

شما با تهیه این بسته بندی و تکمیل آن به وسیله لوله های خالی شده بسته بندی ما و ارسال آن به مجموعه ما می توانید یک بسته زعفران کامل به رایگان دریافت کنید و علاوه بر کمک به محیط زیست از مزایای هدیه خود و خیر خواهی تان بهره مند شوید.